Sempozyumda sunulan bildirilerin makalelerine inceleme önceliği tanınacaktır.

International Electronic Journal of Geometry
Amasya Education Journal
Journal of Computer and Education Research