Katılımcı Öğrenci
Kayıt Ücreti 300 TL 250 TL
  • Kayıt Ücreti Bildiri Kabulünden sonra yatırılır.
  • Kayıt ücreti; bildiri sunumu, sempozyum materyalleri, sempozyum süresince düzenlenecek olan kokteyl, öğlen ve akşam yemekleri için ödenmektedir.
  • Ortak yazarlı bildiriler için sempozyuma bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir.
  • Katılımcıların beraberinde getirecekleri her bir misafir (eş, çocuk, anne, …) için 150 TL ücret ödemeleri gerekmektedir.
  • Sadece katılım ücreti yatırıp kayıt olan ve sunumlarını gerçekleştiren kişilere “Katılım Belgesi” verilecektir.
  • Öğrenci( Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olup bir kurumda çalışmayan kişiler)olarak kayıt yaptıran katılımcılarımızın sempozyum kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri  gerekmektedir.
  • Kayıt ücretini yatırmayan katılımcıların bildirileri kabul edilmiş olsa bile sempozyum imkanlarından yararlanamazlar.
  • 1 Haziran 2017 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacaktır ancak bu tarih geçirildiği taktirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır.
  • Sempozyuma katılmayan veya iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

BANKA ADI: T.C. Ziraat Bankası
ŞUBE ADI: Yeniyol /Amasya Şubesi
HESAP ADI:  15. Uluslararası Geometri Sempozyumu
HESAP NUMARASI: 2695710938685003
IBAN:TR150001002695710938685003

Not: 1- Açıklama kısmına 15. Uluslararası Geometri Sempozyumu yazılmalıdır.

2-Banka dekontunun bir kopyası 15geosem@amasya.edu.tr mail adresine gönderilmelidir.